Editor's Vids

Hadis Hadis Pilihan

Hadits-hadits Pilihan adalah kompilasi dari hadits-hadits yang dipilih bersamadakwah untuk ditampilkan di fan page FB dan twitter dalam format gambar dan teks. Melanjutkan Hadits-hadits Pilihan edisi pertama, Berikut edisi kedua Hadits-hadits Pilihan :

"Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Tuhannya dibandingkan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dibandingkan orang mati"
(HR. Bukhari)

"Aku seperti persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, dan aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku"
(HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila Nabi SAW ditimpa suatu perkara, maka beliau langsung shalat
(HR. Abu Daud, hasan)

Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Wahai anak Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat di awal siang (dhuha), maka Aku akan mencukupkan bagimu sepanjang hari itu"
(HR. Tirmidzi, shahih)

"Sesungguhnya sakitnya seorang muslim menyebabkan Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana api menghilangkan karatan emas dan perak"
(HR. Abu Dawud, hasan)

"Dan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hamba-Nya
selama hamba itu menolong saudaranya"
(HR. Muslim)

"Haji yang mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga"
(HR. Bukhari dan Muslim)

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply